Obsah stránek


Mandát senátora
Profil senátora
Fotografie
Kontakt na kancelář
Diář senátora
Historie regionu
Mapa obvodu
Sídlo Senátu PČR
Stránka Senátu PČR
Stanoviska senátora
Vaše dotazy
Správce stránek
 

Volby do Senátu PČR


Volební program
Kalendář předvolebních akcí


 

KDU-ČSL


Oficiální stránka
KDU-ČSL

OV KDU-ČSL Karviná
KV KDU-ČSL Moravskoslezského kraje
Předseda KV KDU-ČSL Pavol Lukša
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Carbol
Senátor Jaroslav Šula


 

   

Valdštejnská zahrada - historie a současnost


Zpět

Zahrada byla budována souběžně se stavbou paláce a původně byla komponována v italském stylu. Vzhledem k prostorovým možnostem je členěna do několika částí. Na východní straně je dominantní sala terrena, na opačném zaujme rybníček s umělým ostrovem s Herkulovou sochou. Bohatá zeleň je provázena třemi kašnami, kopiemi původních Vriesových soch a reliéfními vázami. Na jižní straně je unikátní umělá krápníková stěna s grottami (jeskyněmi) a voliéra pro exotické ptactvo.

Každého návštěvníka zahrady upoutá především sala terrena. Trojosá kolosální otevřená stavba, odpovídající výškou Hlavnímu sálu, neměla v době vzniku a ani později obdoby. Charakter její výzdoby se shoduje s výzdobou ostatních prostor paláce. Strop je zdoben freskami, dělenými do tří sekvencí řeckého Olympu: uprostřed Zeus s Herou a Venuší, na jižní straně bohové Trojských a na severní bohové Helénských. Medailony kolem Olympu znázorňují hrdiny trojské války, jejíž tematika je i ve třech lunetách na čelní stěně. Na výzdobě se podíleli Canevalle, Galli a pravděpodobně i Bianco za účasti svých pomocníků.

Pečlivě renovovaná Valdštejnská zahrada je volně přístupná od dubna do října od 8 do 18 hodin, v době státních svátků je slavnostně osvětlena a otevřena až do 22 hodin. V sale terreně probíhají v letní sezóně pro veřejnost koncerty, divadelní představení a jiné kulturní akce.

© Ing. Michael Trojka 2004
 

   

Ze života senátora


8. srpna 2004 byl senátor Emil Škrabiš pasovaný na Gorola. Fotografie z této slavnosti získáte kliknutím na zmenšeninu.

Další fotografie >>>