Obsah stránek


Mandát senátora
Profil senátora
Fotografie
Kontakt na kancelář
Diář senátora
Historie regionu
Mapa obvodu
Sídlo Senátu PČR
Stránka Senátu PČR
Stanoviska senátora
Vaše dotazy
Správce stránek
 

Volby do Senátu PČR


Volební program
Kalendář předvolebních akcí


 

KDU-ČSL


Oficiální stránka
KDU-ČSL

OV KDU-ČSL Karviná
KV KDU-ČSL Moravskoslezského kraje
Předseda KV KDU-ČSL Pavol Lukša
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Carbol
Senátor Jaroslav Šula


 

   

Kolovratský a Malý Fürstenberský palác - historie a souč.


Zpět

Kolovratský palác vznikl v závěru 18. století na místě menšího domu. Stavbu zadala manželka šlechtice Heřmana Jakuba Černína vynikajícímu architektovi Ignáci Palliardimu. Vzniklo tak honosné šlechtické sídlo, jež v době klasicismu mělo připomenout palácový typ vrcholného baroka. V 19. století byl palác, již v držení Kolovratů, přestavěn v novobarokním slohu do dnešní podoby. Interiér doznal od této doby mnohých změn, zajímavé jsou dva reprezentativní salonky - Růžový a Zelený - a původní pozdně barokní pilířové schodiště. S tímto palácem stavebně souvisí Malý Fürstenberský palác, postavený kolem roku 1770. K němu se připojuje půvabná rokoková terasovitá zahrada, vybavená altány, schodištěm a balustrádami a vystupující do trojdílné sala terreny. Zahrada je součástí přístupného komplexu zahrad pod Pražským hradem.

Tyto paláce jsou od roku 1918 v držení státu. V době první republiky zde sídlilo předsednictvo ministerské rady, po roce 1945 ministerstvo informací a osvěty, později ministerstvo kultury.

Nyní jsou v palácích hlavně kanceláře senátorů a pracovníků Kanceláře Senátu, salonky slouží k jednání senátních výborů a senátorských klubů. Některé místnosti jsou přístupné během výše uvedených státních svátků v rámci dnů otevřených dveří.

© Ing. Michael Trojka 2004
 

   

Ze života senátora


8. srpna 2004 byl senátor Emil Škrabiš pasovaný na Gorola. Fotografie z této slavnosti získáte kliknutím na zmenšeninu.

Další fotografie >>>