Obsah stránek


Mandát senátora
Profil senátora
Fotografie
Kontakt na kancelář
Diář senátora
Historie regionu
Mapa obvodu
Sídlo Senátu PČR
Stránka Senátu PČR
Stanoviska senátora
Vaše dotazy
Správce stránek
 

Volby do Senátu PČR


Volební program
Kalendář předvolebních akcí


 

KDU-ČSL


Oficiální stránka
KDU-ČSL

OV KDU-ČSL Karviná
KV KDU-ČSL Moravskoslezského kraje
Předseda KV KDU-ČSL Pavol Lukša
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Carbol
Senátor Jaroslav Šula


 

   

Diář senátora Emila Škrabiše 2004


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Zpět na hlavní stránku diáře


9.2. 2004

8.00 – 12.00 hodin - návštěvy občanů – stížnosti, podněty – kancelář Český Těšín
13.00 – 15.30 hodin - setkání sdružení starostů okresu Karviná s poslanci a senátory - zasedací místnost Magistrátu Karviná
16.00 – 19.00 hodin - jednání v kanceláři Český Těšín.

10. 2. 2004

9.30 - 11.00 hodin - jednání - Pozemkový fond – Praha
13.00 – 16.00 hodin - jednání klubu KDU-ČSL
16.00 - 20.00 hodin - příprava na stěhování pracovny v Senátu PČR

11. 2. 2004

9.30 – 12.00 hodin - účast na  jednání PS PČR, jednání s ministrem zemědělství J. Palasem
13.00 – 18.00 hodin - stěhování pracovny z Valdštejnského paláce do Malého Fürstenberského paláce

Nahoru

12.2. 2004

9.00 – 12.00 hodin - pokračování stěhování, Senát PČR Praha
13.00 - 17.00 hodin - seznámení se senátními tisky, konzultace stanovisek s odborníky, Senát PČR Praha

13. 2. 2004

9.00 – 12.00 hodin - vyřizování korespondence, jednání s odborníky k návrhům zákonů, Senát PČR Praha

14. 2. 2004

10.00 – 15.00 hodin - Celostátní konference KDU-ČSL – Telnice

15.2. 2004

9.00 – 11.00 hodin - příprava na projednávání dalších návrhů zákonů, možnost setkání s občany – kancelář Český Těšín

16. 2. 2004

7.30 – 8.30 hodin – kancelář Č. Těšín
9.00 – 14.00 hodin  – jednání s představiteli nemocnic okresu Karviná – Lázně Darkov
16.00 – 19.00 hodin – jednání s občany – jídelna Charity Č. Těšín

Nahoru

17. 2. 2004

10.00 – 12.00 hodin – jednání na ministerstvu dopravy - Praha
13.00 - 17.00 hodin – seznámení se senátními tisky, vyřizování korespondence, příprava na jednání hospodářského výboru – pracovna v Senátu PČR - Praha

18. 2. 2004

9.00 – 13.00 hodin - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR
14.00 – 17.00 hodin - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR

19. 2. 2004

8.30 – 12.00 hodin - pokračování jednání VHZD – Senát PČR Praha
13.00 – 17.00 hodin - pokračování jednání VHZD

20. 2. 2004

8.00 – 12.00 hodin – práce v kanceláři v Č. Těšíně
13.00 – 17.00 – jednání se starosty vol. obvodu v terénu

22. 2. 2004

9.00 – 12.00 hodin – práce v kanceláři v Č. Těšíně, možnost setkání s občany

Nahoru

2. 3. 2004

Účast na konferenci ve Warszawe, odlet do Prahy ve večerních hodinách

3. 3. 2004

9.00 – 13.00 hodin - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR
13.00 – 18.00 hodin - odborná diskuse na téma: "Priority udržitelného rozvoje České republiky v rámci Evropské unie" - jednací sál Senátu PČR.
V odpoledních hodinách (dle časových možností) jednání s ministrem životního prostředí

4. 3. 2004

9.00 – 12.00 hodin - seznámení se senátními tisky
13.00 – 17.00 hodin - jednání na ministerstvu financí, vyřizování korespondence

5. 3. 2004

8.00 – 13.00 hodin – jednání se starosty volebního obvodu
13.00 – 16.00 – příprava na jednání ve VHZD - kancelář Český Těšín

7. 3. 2004

9.00 – 12.00 hodin – práce v kanceláři v Č. Těšíně, možnost setkání s občany

8. 3. 2004

8.00 - 11.00 hodin - úřední hodiny - kancelář v Čském Těšíně, vyřizování podnětů, stížností
11.30 - 12.50 - jednání na základní škole s vedením
13.00 - 15.00 hodin - úřední hodiny - kancelář na MěÚ Třinec - vyřizování podnětů, stížností
15.17 hodin - odjezd do Prahy

Nahoru

9. 3. 2004

8.30 - 12.00 hodin - příprava na jednání VHZD, seznámení se senátními tisky, Senát PČR Praha
13.00 - 16.00 hodin - jednání senátního klubu KDU-ČSL, Senát PČR
16.30 - 20.00 hodin - účast na diskusním fóru "Volby do EP", Senát PČR

10. 3. 2004

9.00 - 13.00 - jednání VHZD, Senát PČR
14.00 - 17.00 hodin - účast na plenárním zasedání Poslanecké sněmovny (celní zákon)

11. 3. 2004

9.00 – 13.00 hodin - účast na konferenci pořádané VHZD na téma "Systém podporování projektů v rámci operačního programu zemědělství a horizontálního plánu rozvoje venkova".

12. 3. 2004

8.00 – 12.00 hodin - konzultační hodiny v kanceláři Č. Těšín
13.00 - 15.00 - vyřizování korespondence, podněty občanů

Nahoru

14. 3. 2004

9.00 – 11.00 hodin – možnost konzultací s občany

15. 3. 2004

8.00 - 12.00 hodin - úřední hodiny - kancelář v Čském Těšíně, vyřizování podnětů, stížností
11.30 - 12.50 - jednání na základní škole s vedením
13.00 - 15.00 hodin - úřední hodiny - kancelář na MěÚ Třinec - vyřizování podnětů, stížností
17.00 - 18.00 hodin - ČR Ostrava - účast v lidovém parlamentu - beseda na téma "Modifikované organismy a produkty"

16. 3. 2004

9.30 - 12.00 hodin - příprava na jednání VHZD, seznámení se senátními tisky, Senát PČR Praha
13.00 - 17.00 hodin - jednání senátního klubu KDU-ČSL, Senát PČR

Nahoru

17. 3. 2004

9.00 - 17.00 - jednání VHZD, Senát PČR

18. 3. 2004

9.30 – 13.00 hodin - 14. schůze Senátu PČR - projednávání návrhů zákonů, účast prezidenta republiky
14.30 - 16.30 hodin slavnostní shromáždění při příležitosti 5. výročí vstupu ČR do NATO - Dvořákova síň Rudolfína, Praha
17.00 hodin - pokračování 14. schůze Senátu PČR

19. 3. 2004

8.00 – 15.00 hodin - práce v kanceláři Č. Těšín - zpracování zpravodajských zpráv k návrhům zákonů - senátní tisk 293, 301, 302, 303

21. 3. 2004

9.00 – 11.00 hodin – možnost konzultací s občany

22. 3. 2004

7.00 - 9.00 hodin - kancelář v Čském Těšíně, dokončení zpravodajské zprávy k návrhu zákona o odpadech
10.00 - 12.00 - tisková konference Ostrava, porada k senátním volbám
13.00 - 15.00 hodin - úřední hodiny - kancelář na MěÚ Třinec - vyřizování podnětů, stížností
15.30 - 18.00 hodin - kancelář Český Těšín - příprava na jednání v Senátu

Nahoru

23. 3. 2004

9.00 - 12.00 hodin - příprava na jednání VHZD, seznámení se senátními tisky, Senát PČR Praha
13.00 - 17.00 hodin - jednání senátního klubu KDU-ČSL, Senát PČR

24. 3. 2004

9.00 - 13.00 - jednání VHZD, Senát PČR
14.00 - 21.00 hodin 14. schůze Senátu PČR

25. 3. 2004

9.00 – 20.00 hodin - 14. schůze Senátu PČR - pokračování

26. 3. 2004

9.00 – 17.00 hodin - 14. schůze Senátu PČR - pokračování

27. 3. 2004

10.00 – 16.00 hodin – Celostátní konference KDU-ČSL, Charitas Praha

Nahoru

29. 3. 2004

9.00 - 11.00 hodin - zasedání Státního zemědělského intervenčního fondu, MZ Praha
14.00 - 16.00 - prezídium SZIF, MZ Praha
17.00 hodin - ministerstvo zemědělství - jednání o problematice Horní Lomné

30. 3. 2004

9.00 - 11.00 hodin -  jednání na ministerstvu dopravy - obec Hrádek ve Slezsku - komunikace
13.00 - 17.00 hodin - jednání senátního klubu KDU-ČSL, Senát PČR

31. 3. 2004

9.00 - 16.00 - jednání VHZD, Senát PČR

Nahoru

1. 4. 2004

9.00 – 19.00 hodin - 14. schůze Senátu PČR - pokračování

2. 4. 2004

9.00 – 16.00 hodin - 14. schůze Senátu PČR - pokračování

4. 4. 2004

9.00 – 11.00 hodin – kancelář Český Těšín - možnost návštěv občanů

7. 6. 2004

11.00 hodin - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - jednání s ministryní Buzkovou o možnosti zachování křesťanských tříd v ZŠ Třinec a o problému rušení základních škol s menším počtem žáků. Senátora doprovází Mgr. Pietak, evangelický duchovní z Třince

Nahoru

8. 6. 2004

9.00 hodin -  jednání na ministerstvu dopravy - stavba vícepodlažních garáží ve Svinově
13.00 hodin - jednání senátního klubu KDU-ČSL, Senát PČR
16.00 hodin - jednání na ministerstvu zemědělství - škody způsobené těžbou v obci Chotěbuz

9. 6. 2004

9.30 hodin -zasedání dozorčí rady SFIF, ministerstvo zemědělství
14.00 hodin - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Senát PČR

10. 6. 2004

9.00 – 18.00 hodin - plenární zasedání Senátu PČR

11. 6. 2004

9.00 – 15.00 hodin - plenární zasedání Senátu PČR

13. 6. 2004

9.00 – 11.00 hodin – kancelář Český Těšín - možnost návštěv občanů

14. 6. 2004

8.00 - 12.00 hodin - práce v kanceláří v Českém Těšíně - návštěvy občanů - podněty, stížnosti, žádosti o intervenci
13.00 - 15.00 hodin - kancelář senátora Třinec - návštěvy občanů - podněty, stížnosti, žádosti o intervenci
15.30 - 17.00 hodin - účast na schůzi vedení školy s rodiči - rušení křesťanských tříd - ZŠ Třinec, ulice Slezská
17.00 - 19.00 hodin - setkání s občany Č. Těšína - kancelář senátora Č. Těšín

Nahoru

15. 6. 2004

12.00 - 15.00 hodin - přijetí delegace Zemědělského výboru parlamentu Irské republiky místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátorem Emilem Škrabišem - Senát PČR Praha

16. 6. 2004

15.00 - 17.00 - účast na slavnostním otevření Domu s pečovatelskou službou Vendryně - Záolší

17. 6. 2004

10.30 - 14.00 hodin - přijetí předsedy ústavního soudu Litevské republiky - Senát PČR
15.00 - 17.00 hodin - udílení cen společnosti pro vědu a umění - Rytířský sál Senátu PČR
18.00 - 20.00 hodin - EGAP - setkání s podnikateli - Petřínské terasy

18. 6. 2004

16.00 - 20.00 hodin - účast na oslavách Svátku tří bratří - Český Těšín - Cieszyn

19. 6. 2004

10.00 - 16.00 hodin - jednání Celostátní konference KDU-ČSL - Čeladná

20. 6. 2004

10.30 hodin - Pouť veřejných činitelů - Sv. Kopeček u Olomouce

21. 6. 2004

8.00 - 10.30 hodin - práce v kanceláří v Českém Těšíně - návštěvy občanů - podněty, stížnosti, žádosti o intervenci
19.00 - 22.00 hodin - účast na slavnosti "Investor roku" konaného pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - Míčovna Pražského hradu

Nahoru

22. 6. 2004

7.30 - 9.00 hodin - jednání na Ministerstvu školství ČR - prodloužení expetrimentu křesťanských tříd v ZŠ Slezská - Třinec
11.00 - 12.50 hodin - jednání s generálním ředitelem Celní správy - Senát PČR - Úmluva ze dne 18.12.1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami
13.00 - 17.00 hodin - jednání senátního klubu KDU-ČSL - projednávání návrhů zákonů k programu schůze Senátu PČR 24.6.2004

23. 6. 2004

9.00 - 16.00 - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR

24. 6. 2004

10.00 - 18.00 hodin - schůze Senátu PČR

25. 6. 2004

13.00 - 16.00 hodin - Vernisáž výstavy výtvarných prací - zahrada Nemocnice Třinec

27. 6. 2004

9.00 - 11.00 hodin - práce v kanceláři v Českém Těšíně
15.00 - 17.00 hodin - účast na pouti v Mostech u Jablunkova

Nahoru

14. 7. 2004

8.00 - 10.30 hodin - práce v kanceláří v Českém Těšíně - návštěvy občanů - podněty, stížnosti, žádosti o intervenci
13.00 - 15.00 hodin - seznámení s návrhy zákonů a navazujícími materiály

15. 7. 2004

13.00 - 16.00 hodin - jednání senátního klubu KDU-ČSL - projednávání návrhů zákonů
16.00 - 18.00 hodin - seznámení se senátními tisky, vyřizování korespondence

16. 7. 2004

9.00 hodin - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR
10.00 hodin - plenární zasedání Senátu PČR
17.00 hodin - jednání prezídia SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)

17. 7. 2004

10.00 - 14.00 hodin - schůze Senátu PČR
14.00 hodin - jednání na MZe - školení pracovníků pověřených pracovníků

20. 7. 2004

9.00 - 11.00 hodin - práce v kanceláři v Českém Těšín

Nahoru

1. - 7.8.2004

Parlamentní prázdniny

8.8.2004

10.00 - 18.00 hodin Gorolské slavnosti v Jablunkově, pasování za Gorola

9. - 14.8.2004

Parlamentní prázdniny

15.8.2004

9.00 hodin - pouť v Bukovci

16.8. - 22.8.2004

Parlamentní prázdniny

Nahoru

30. 8. 04 pondělí

8.00 – 13.00 – návštěvy občanů – kancelář v Českém Těšíně
14.00 – 15.00 – jednání s vedením TŽ, a.s. Třinec
16.00 – 19.00 – jednání s občany – kancelář Č. Těšín

31. 8. 04 – úterý

8.00 – 12.00 – práce v kanceláři v Českém Těšíně – seznámení s odbornými materiály
13.00 – 16.00 – jednání s vedením Střední odborné školy v Jablunkově

1. 9. 04 – středa

7.30 – 8.00 – jednání se starostou obce Morávka
8.00 – 10.00 – zahájení školního roku ZŠ Morávka
10.00 – 11.30 – jednání se starostou obce Morávka
11.50 – 13.00 – jednání na OÚ Vyšní Lhoty
13.30 – 14.30 – jednání se starostou obce Raškovice

Nahoru

2. 9. 04 – čtvrtek

8.00 – 12.00 – práce v kanceláři Č. Těšín – vyřizování korespondence, tel. jednání s ministerstvy
13.00 – 17.00 - práce v kanceláři Č. Těšín – vyřizování korespondence, tel. jednání s ministerstvy

3. 9. 04 - pátek

8.00 – 12.00 – práce v kanceláři v Českém Těšíně
15.00 – 17.00 – jednání s občany v Třinci, účast na vernisáži – Muzeum Třinecka

4. 9. 04 sobota

10.00 - 12.00 – účast na akci “Den dětských domovů” - úhrada dopravy 2 domovů
12.00 - 14.00 - účast na 5. sošovských dožínkách v Třanovicích
14.30 – 18.00 – účast na akci “Den obce Bystřice”

5. 9. 04 - neděle

9 .00 – 11.00 – práce v kanceláři v Českém Těšíně – možnost jednání s občany

Nahoru

© Ing. Michael Trojka 2004
 

   

Ze života senátora


8. srpna 2004 byl senátor Emil Škrabiš pasovaný na Gorola. Fotografie z této slavnosti získáte kliknutím na zmenšeninu.

Další fotografie >>>