Obsah stránek


Mandát senátora
Profil senátora
Fotografie
Kontakt na kancelář
Diář senátora
Historie regionu
Mapa obvodu
Sídlo Senátu PČR
Stránka Senátu PČR
Stanoviska senátora
Vaše dotazy
Správce stránek
 

Volby do Senátu PČR


Volební program
Kalendář předvolebních akcí


 

KDU-ČSL


Oficiální stránka
KDU-ČSL

OV KDU-ČSL Karviná
KV KDU-ČSL Moravskoslezského kraje
Předseda KV KDU-ČSL Pavol Lukša
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Carbol
Senátor Jaroslav Šula


 

   

Diář senátora Emila Škrabiše 2003


Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Zpět na hlavní stránku diáře


4.8.2003

8.00 - 12.00 hodin - úřední hodiny - kancelář Český Těšín
Odpoledne odjezd do Prahy

5.8.2003

8.00 - 11.00 hodin - vyřizování korespondence, jednání na ministerstvech
11.00 - 15.00 hodin - jednání senátního klubu KDU-ČSL, příprava plenárního zasedání
16.00 - 19.00 hodin - seznámení se senátními tisky, příprava na plenární zasedání a jednání výboru HVZD

6.8.2003

8.30 hodin - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
10.00 hodin - plenární zasedání Senátu PČR

7.8.2003

9.00 hodin - plenární zasedání Senátu PČR

10.8.2003

9.00 - 11.00 hodin - jednání s občany - kancelář Český Těšín

Nahoru

11.8.2003

Úřední hodiny nebudou - jednání s TŽ a.s. a dalšími institucemi ve volebním obvodu

12. - 13.8.2003

Jednání se starosty - návštěva některých obecních úřadů ve volebním obvodu

14.8.2003

Jednání na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) Praha

15.8.2003

Pokračování čtvrtečního programu, vyřizování korespondence

17.8.2003

9.00 - 11.00 hodin - jednání s občany - kancelář Český Těšín

18.8. - 31.8.2003

Čerpání řádné dovolené

Nahoru


1.9.2003

8.00 – 12.00 hodin – jednání s občany, kancelář Český Těšín, pokračování příprav návštěvy ministra životního prostředí Libora Ambrozka
13.00 – 18.00 hodin – příprava na jednání hospodářského výboru Senátu, vyřizování záležitostí občanů a obcí, seznámení se senátními tisky (návrhy zákonů)

2.9.2003

9.30 – 12.00 hodin – vyřizování korespondence, příprava na jednání Klubu KDU-ČSL, seznámení s návrhy zákonů, Senát PČR Praha
13.00 – 16.00 hodin – jednání senátorského klubu KDU-ČSL, projednávání návrhů zákonů
16.00 – 18.00 hodin – konzultace k návrhům zákonů

3.9.2003

8.30 – 16.00 hodin – jednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu – projednávání návrhů zákonů, konzultace s navrhovateli

4.9.2003

9.00 – 15.30 pokračování jednání VHZD

5.9.2003

Český Těšín – práce v kanceláři , příprava návštěvy ministra Ambrozka, návštěva vernisáže v Muzeu města Třince a TŽ a.s.(na pozvání)

Nahoru

6.9.2003

14.00 - 18.00 hodin – návštěva otevření domova důchodců v Bystřici nad Olší (na pozvání Obecního úřadu)

7.9.2003

14.00 – 19.00 hodin – účast na humanitárním koncertu nadace Most naděje u příležitosti Hornických slavností v Havířově, návštěva Ústavu sociální péče, účast na jednání primátorky města Havířova s předsedou KDU-ČSL a ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou, účast na setkání předsedy s členy oblastní organizace KDU-ČSL Karviná

8.9.2003

8.30 – 15.30 – Třinec - doprovod ministra životního prostředí Libora Ambrozka, který navštívil vol. obvod 73 na pozvání senátora Škrabiše
8.30 – 12.00 hodin návštěva Třineckých železáren a.s., seznámení s provozem, produkcí seznámení s ekologickou zátěží, řešením ekologické problematiky atd.
12.45 - 15.00 hodin Horní Lomná – tisková konference, prohlídka údolí Lomné, jednání se starosty Sdružení obcí Jablunkovska - Prales MIONŠI, plánovaná stavba “Suchý poldr” atd.
16.00 – 19.00 hodin – jednání v kanceláři Český Těšín

Nahoru

9.9.2003

9.30 – 12.00 hodin – příprava na jednání Klubu KDU-ČSL a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Senát PČR Praha
13.00 – 17.00 hodin – jednání senátního klubu KDU-ČSL, Senát PČR Praha
17.00 – 19.00 hodin – jednání organizačního výboru Senátu PČR Praha

10.9.2003

9.00 – 12.00 hodin – příprava na jednání plenárního zasedání, Senát PČR Praha
13.00 hodin - plenární zasedání Senátu PČR Praha

11.9.2003

9.00 hodin – pokračování plenárního zasedání Senátu PČR Praha
13.00 - 14.00 hodin – jednání s delegací Zemědělského výboru Lidového shromáždění Bulharska
14.00 hodin pokračování v účastí na plenárním zasedání Senátu PČR Praha

Nahoru

12.9.2003

9.00 – 11.00 hodin – vyřizování korespondence a tel. jednání, Senát PČR Praha
12.00 – 18.00 hodin – celostátní konference KDU-ČSL, Praha

13.9.2003

16.00 hodin – slavnostní otevření zámku Fryštát

14.9.2003

10.30 hodin – Karviná – aula Slezská univerzity - Evangelický den – slavnostní zahájení bohoslužbou
- v odpoledních hodinách účast na Slezských dnech v Dolní Lomné

29.9.2003

8.00 – 12.00 hodin – jednání s občany, kancelář Český Těšín
13.00 - 15.00 hodin – jednání s občany, kancelář Třinec
15.30 – 16.45 hodin – vyřizování korespondence, podnětů
17.00 - 18.30 hodin - setkání s občany, Těrlicko-Kostelec

30.9.2003

8.30 – 11.00 hodin – jednání dozorčí rady SZIF v budově MZe, Praha
11.30 – 16.00 hodin – jednání senátního klubu KDU-ČSL za účasti premiéra, Senát PČR Praha
16.00 – 19.00 hodin – vyřizování podnětů, korespondence, příprava na jednání VHZD

Nahoru


1.10.2003

9.00 – 12.00 hodin – jednání s delegací zemědělského výboru Slovenského parlamentu, Senát PČR Praha
13.00 - 17.00 hodin - jednání výboru VHZD, Senát PČR, Praha
17.00 - 19.00 hodin - vyřizování korespondence

2.10.2003

10.00 - 14.00 hodin – jednání VHZD, Senát PČR, Praha

3.10.2003

8.00 – 15.00 hodin – kancelář Český Těšín, Jablunkov, Hrádek ve Slezsku - příprava návštěvy předsedy Senátu PČR

4.10.2003

9.30 - 17.00 hodin – doprovod předsedy Senátu PČR Petra Pitharta na návštěvě Jablunkova a Hrádku ve Slezsku

5.10.2003

8.00 - 11.00 hodin – kancelář Český Těšín - jednání s občany

Nahoru


3.11.2003

8.00 – 12.00 hodin – jednání s občany, kancelář Český Těšín
13.00 - 14.30 hodin – jednání s občany, kancelář Třinec
15.15 hodin – odjezd do Prahy

4.11.2003

10.00 - 12.00 hodin -  jednání klubu KDU-ČSL – Senát PČR Praha
13.00 – 14.00 hodin – doprovod dětí a vedení ÚSP Havířov na návštěvě ministra zahraničních věcí C. Svobody v Černínském paláci
14.30 – 19.00 hodin – účast na odborném semináři “Křesťanské hodnoty v české politice”, Senát PČR Praha

Nahoru

5.11.2003

9.00 hodin - plenární zasedání Senátu PČR – program obsahuje 21 bodů - budou projednávány senátní tisky 167, 178, 169, 168, 175, 152, 174, 170 – 173, 176, 177, 179, 154, 158, 163, 166, 34, 164, jako 20 bod budou podány informace vlády ČR o dosavadním postupu a závěrech Mezivládní konference Evropské unie k návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu.
Počítá se s pokračováním schůze v následujících dnech.

8.11.2003

Celostátní sjezd KDU-ČSL - Ostrava

9.11.2003

Celostátní sjezd KDU-ČSL - Ostrava

10.11.2003

8.00 – 12.00 hodin – jednání s občany, kancelář Český Těšín
13.00 - 15.00 hodin – jednání s občany, kancelář Třinec
16.00 - 18.30 hodin – jednání s občany, kancelář Český Těšín
18.30 - 20.00 hodin - příprava na jednání hospodářského výboru Senátu PČR

Nahoru

11.11.2003

9.00 - 12.00 hodin - příprava na jednání výboru VHZD a senátního klubu KDU-ČSL, Senát PČR Praha
13.00 – 18.00 hodin – jednání klubu KDU-ČSL, jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Senát PČR Praha

12.11.2003

9.00 hodin - plenární zasedání Senátu PČR
18.00 - 20.00 hodin - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Senát PČR Praha

13.11.2003

9.00 hodin - plenární zasedání Senátu PČR

Nahoru

14.11.2003

9.00 - 14.00 hodin - vyřizování podnětů občanů, seznámení se senátními tisky, příprava na pracovní návštěvu Francie

24.11.2003

10.00 - 17.00 hodin - jednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR Praha

25.11.2003

8.00 – 12.00 hodin – vyřizování podnětů občanů, korespondence, příprava na jednání klubu a VHZD
13.00 – 16.00 hodin – jednání senátního klubu KDU-ČSL
17.30 – 20.00 hodin
– přijetí delegace dolní komory Britského parlamentu

26.11.2003

8.30 – 12.30 hodin – jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
14.00 – 18.00 hodin – jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Nahoru

27.11.2003

9.00 – 12.30 hodin – jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
13.30 – 17.00 hodin – přijetí delegace dolní komory Finského parlamentu

28.11.2003

8.30 – 12.30 hodin - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
14.00 – 16. 00 hodin
– jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

30.11.2003

9.00 – 11.00 hodin – kancelář v Českém Těšíně – jednání s občany, seznámení se senátními tisky

Nahoru


1.12. 2003

8.00 – 12.00 hodin - návštěvy občanů – stížnosti, podněty – kancelář Český Těšín
13.00 – 15.00 hodin - návštěvy občanů - stížnosti, podněty – kancelář Třinec
17.00 – 19.00 hodin účas
t na Adventním setkání – Arcibiskupský palác Olomouc

2.12. 2003

9.00 – 11.30 hodin - příprava na jednání Klubu, tiskovou konferenci, plen. Zasedání Senátu – Senát PČR - Praha
12.00 – 13.00 hodin - setkání Klubu senátorů KDU-ČSL s novináři z Rakouska, Švýcarska a Španělska pod záštitou senátora Ing. Emila Škrabiše
13.00 – 16.00 hodin - jednání klubu senátorů KDU-ČSL. Na programu: prezentace kandidáta na ústavního soudce, příprava na 12. schůzi Senátu a další.

3.12. 2003

8.00 – 12.00 hodin - vyřizování podnětů občanů, příprava na jednání Schůze Senátu a Výboru, seznámení se senátními tisky – Senát PČR – Praha
13.00 – 19.00 hodin - 12. schůze Senátu PČR – Senát – Praha

Nahoru

4. 12. 2003

8.30 – 14.00 hodin - pokračování 12. schůze Senátu
14.30 – 19.00 hodin - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

5. 12. 2003

10.00 – 14.00 hodin - závěrečné vyhodnocení 5. ročníku mezinárodní ekologické soutěže – účast v hodnotící komisi, patronát nad celou akcí. Hotel Javor – Řeka , okr. Frýdek-Místek
15.00 – 17.00 hodin - doprovod ministra životního prostředí na setkání se studenty a veřejností – Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

7. 12. 2003

8.00 – 11.00 hodin - příprava na projednávání dalších návrhů zákonů, možnost setkání s občany – kancelář Český Těšín

8.12. 2003

8.00 – 12.00 hodin - návštěvy občanů – stížnosti, podněty – kancelář Český Těšín
13.00 – 15.00 hodin - návštěvy občanů - stížnosti, podněty – kancelář Třinec
15.00 – 21.00 hodin - doprava do Prahy

9. 12. 2003

10.00 hodin - jednání - Pozemkový fond – Praha
13.00 – 17.00 hodin - jednání klubu KDU-ČSL

Nahoru

10. 12. 2003

8.00 – 12.00 hodin - jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR
13.30 – 21.00 hodin - 13. schůze Senátu PČR – Senát Praha

11.12. 2003

10.00 – 20.00 hodin - pokračování 13. schůze Senátu

12. 12. 2003

10.00 – 17.00 hodin - pokračování 13. schůze Senátu

13. 12. 2003

9.30 – 16.00 hodin - Celostátní konference KDU-ČSL – Palác Charitas, Karlovo nám. Praha

14.12. 2003

8.00 – 11.00 hodin - příprava na projednávání dalších návrhů zákonů, možnost setkání s občany – kancelář Český Těšín

Nahoru

© Ing. Michael Trojka 2004
 

   

Ze života senátora


8. srpna 2004 byl senátor Emil Škrabiš pasovaný na Gorola. Fotografie z této slavnosti získáte kliknutím na zmenšeninu.

Další fotografie >>>