Obsah stránek


Mandát senátora
Profil senátora
Fotografie
Kontakt na kancelář
Diář senátora
Historie regionu
Mapa obvodu
Sídlo Senátu PČR
Stránka Senátu PČR
Stanoviska senátora
Vaše dotazy
Správce stránek
 

Volby do Senátu PČR


Volební program
Kalendář předvolebních akcí


 

KDU-ČSL


Oficiální stránka
KDU-ČSL

OV KDU-ČSL Karviná
KV KDU-ČSL Moravskoslezského kraje
Předseda KV KDU-ČSL Pavol Lukša
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Carbol
Senátor Jaroslav Šula


 

   

Mandát senátora Emila Škrabiše


Volební obvod číslo 73,  Frýdek – Místek.
Zvolen za KDU–ČSL v roce 1998,
místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu ČR, místopředseda dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu.

Ústava České republiky - citace:

Hlava druhá, článek 16, odstavec 2
"Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů."

Hlava druhá, článek 18, odstavec 2
"Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému."

Hlava druhá, článek 19, odstavec 2, 3
"Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let."
"Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením."

Hlava druhá, článek 23, odstavec 2, 3
"Senátor složí slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní."
"Slib poslance a senátora zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Hlava druhá, článek 26
"Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy."

© Ing. Michael Trojka 2004
 

   

Ze života senátora


8. srpna 2004 byl senátor Emil Škrabiš pasovaný na Gorola. Fotografie z této slavnosti získáte kliknutím na zmenšeninu.

Další fotografie >>>